Aşağıdaki adımları takip ederek ilerleyiniz.Bilgi

✔ Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 4 Adet Vesikalık Fotoğraf ve Sağlık Raporu belgeleri evlilik beyanında bulunmak isteyen her iki taraf için de zorunludur. (10 yıldan eski nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.)

✔ Çiftlerden en az biri belediye ilçe sınırları içerisinde ikamet etmelidir.

✔ Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, evlenme ehliyet belgesinin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

✔ Evlilik başvurunuzun başarılı olabilmesi için son adımda oluşacak evlendirme beyannamesini elektronik imzanız ile imzalamanız gerekmektedir.

Kadın


Erkek


Kadın

Erkek

Salon Seçimi ve Rezervasyon İşlemleri

   Belediyenin nikah salonları dışında bir salon tahsis edeceğim.

Belediyenin Nikah Salonlarından Rezervasyon Yap


Rezervasyonunu Yaptırdığınız Salonun Bilgilerini GirinizBelgeler (Kadın)
Belgeler (Erkek)
Kadın
Erkek
Salon Bilgileriniz